Информация за плащане

Доставчки на услуга:

2brothers s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 543
972 02 Opatovce nad Nitrou
Slovenská republika

ID номер на компанията: 47975920
Данъчен номер: 2024162338
VAT ID: SK2024162338

Вход: OR OS TN odd sro, vložka č. 31061/R

Банкови данни:

Име: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK3609000000005129147022
SWIFT / BIC: GIBASKBX

Подкрепи карането на колело:

Zelený bicykel o.z.
Opatovce nad Nitrou 543
972 02
Slovenská republika

ID номер на компанията: 50540271
Данъчен номер: -

Вход: MVSR č.s. VVS/1-900/90-49548

Банкови данни:

Име: Fio banka, a.s.
IBAN: SK3383300000002001095434
SWIFT / BIC: FIOZSKBA

Наблюдение:

Slovenská obchodná inšpekcia
Hurbanova 59,
911 01 Trenčín
Електронен адрес: info@soi.sk
Телефон: 032/6400 109

Мислил ли си за начини за споделяне на колело в твоя град? Остави ни координатите си и ние ще се свържем с теб.