Fakturačné údaje

Prevádzkovateľ služby:

2brothers s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 543
972 02 Opatovce nad Nitrou
Slovenská republika

IČO: 47975920
DIČ: 2024162338
IČ DPH: SK2024162338

Zápis: OR OS TN odd sro, vložka č. 31061/R

Bankové spojenie:

Názov: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK3609000000005129147022
SWIFT / BIC: GIBASKBX

Podpora cyklodopravy:

Zelený bicykel o.z.
Opatovce nad Nitrou 543
972 02
Slovenská republika

IČO: 50540271
DIČ: -

Zápis: MVSR č.s. VVS/1-900/90-49548

Bankové spojenie:

Názov: Fio banka, a.s.
IBAN: SK3383300000002001095434
SWIFT / BIC: FIOZSKBA

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Hurbanova 59,
911 01 Trenčín
email: info@soi.sk
tel. č.: 032/6400 109

Rozmýšľate nad bike sharingom aj vo Vašom meste? Zanechajte nám svoj kontakt a my Vás navštívime.