Informacje rozliczeniowe

Dostawca usługi:

2brothers s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 543
972 02 Opatovce nad Nitrou
Slovenská republika

Numer identyfikacyjny firmy (REGON): 47975920
Numer identyfikacji podatkowej firmy (NIP): 2024162338
VAT ID: SK2024162338

Zarejestrowany: OR OS TN odd sro, vložka č. 31061/R

Dane bankowe:

Nazwa: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK3609000000005129147022
SWIFT / BIC: GIBASKBX

Wspieranie dla rowerzystów:

Zelený bicykel o.z.
Opatovce nad Nitrou 543
972 02
Slovenská republika

Numer identyfikacyjny firmy (REGON): 50540271
Numer identyfikacji podatkowej firmy (NIP): -

Zarejestrowany: MVSR č.s. VVS/1-900/90-49548

Dane bankowe:

Nazwa: Fio banka, a.s.
IBAN: SK3383300000002001095434
SWIFT / BIC: FIOZSKBA

Rgan nadzor:

Slovenská obchodná inšpekcia
Hurbanova 59,
911 01 Trenčín
e-mail: info@soi.sk
numer telefonu: 032/6400 109

Co myślisz o udostępnianiu rowerów w swoim mieście? Zostaw nam swój kontakt, a my skontaktujemy się z Tobą.