Általánosan kötelező feltételek

A bérlet feltételei és elrendezése a bérleti szerződésben
I.
Általános intézmények
 1. A bérbeadó a "Zöld kerékpár" szolgáltatást nyújtja, amely kerékpárkölcsönzés magánszemélyek számára.

 2. Ennek a megállapodásnak az a célja, hogy keretet biztosítson a kerékpárok bérleti feltételeinek minden típusú bérleti díj és program számára a „Zöld kerékpár” szolgáltatás keretében. A programok és a kerékpárkölcsönzés feltételei a Zöld kerékpár mobilalkalmazás és a www.zelenybicykel.sk címen találhatók. Ezek a feltételek meghatározzák a bérleti díj összegét, a fizetési módot és a kerékpár igénybevételének időtartamát.

 3. Egyedi bérleti megállapodások megkötése a "Zöld kerékpár" szolgáltatás keretében a bérlő megrendelésén alapul és így kivitelezhető:

  A kerékpár használatának joga a kiválasztott bérlet kifizetése után jön létre. Mindkét fél vállalja, hogy betartják e megállapodásból eredő valamennyi kötelezettséget, valamint a „Zöld Kerékpár” program és szolgáltatás feltételeit.

 4. A bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott program automatikusan megújul, amíg a bérlő nem változtatja meg, vagy törli.

 5. A bérbeadó a „Zöld kerékpár” szolgáltatást szezonban, március 21-től október 21-ig kínálja. A bérbeadónak jogában áll ezt az időszakot egyoldalúan rövidíteni hosszú távon kedvezőtlen időjárás esetén, amelyet a bérlő e-mailben vagy SMS-ben tudat.

 6. The lessor secures and protects the personal data according to the current law. The processed personal data are confidential and will be used exclusively for the realization of this agreement and will not be otherwise published and disclosed to a third party.

II.
Speciális bérleti feltételek
 1. A bérbeadó személyes ideiglenes használatra bocsátja a kerékpárt a bérlőnek. A bérelt kerékpárt csak a bérlő használhatja. A bérlőnek nem szabad megengednie, hogy a kerékpárt egy másik személy használja, még akkor sem, ha a személy a bérbeadó rendszerében be van jegyezve.

 2. A bérlő a kerékpárt csak arra a célra használhatja, amelyre szánt, és köteles betartani minden vonatkozó előírást, különösen a közúti közlekedési feltételekre vonatkozó előírásokat. A bérlő köteles tiszteletben tartani az érvényes közúti közlekedésről szóló jogszabályokat és a többi alkalmazandó jogszabályt.

 3. A bérlő vállalja kifizetni az illetékes hatóság áltál kiszabott szankciókat, ha a bérelt kerékpár használata alatt jogszabályok megsértésére került sor.

 4. A bérlő kizárólag a saját felelősségére használja a kerékpárt. Minden felszálláskor és minden alkalommal, amikor a kerékpárt kikölcsönzi, meg kell vizsgálnia műszaki állapotát, különösen a fékeket, a kerekek állapotát és térfogatát, a pedálok és a kormány beállítását. Bármely hiányosság esetén a bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a bérbeadónak a webalkalmazás, konkrétan a „Kerékpár problémái” funkció segítségével, vagy telefonon az üzemeltető számán. A bérlő nem használhatja a kerékpárt, ha az azonosított hiányosságon, a használat során tovább ronthat, vagy fennáll a kerékpár biztonságmentes üzemeltetésének veszélye.

 5. A bérlő köteles a kerékpárt úgy használni, hogy elkerülje a túlterhelését, a károk bekövetkezését és a kerékpár eltulajdonítását.

 6. A bérlő felel a kerékpár által okozott károkért, amelyeket a kerékpár használata közben, vagy által okozott. Abban az esetben, ha a bérbeadó köteles lenne harmadik személyeknek kifizetni a bérlő által okozott károkat, a bérlő köteles ezeket a károkat a bérbeadónak kifizetni. Ha a károkat azok a személyek okozzák, akiknek a bérlő tovább adta a bérelt kerékpárt, a bérbeadó előtt a bérlő felel ezekért a károkért.

 7. A bérlő köteles haladéktalanul értesíteni a bérbeadót minden baleset, kár vagy lopás helyzetről, amely a használat idején történt. Ebben az esetben köteles együttműködni a berbeadóval és a rendőrséggel az incidens tisztázása érdekében.

 8. A bérlő vállalja, hogy a bérbeadónak minden olyan kárt kifizet, amelyért felelős.

 9. A bérlő nem jogosult a kerékpár műszaki állapotán változtatni, eltávolítani vagy kiegészíteni a kerékpár bármely műszaki részét, valamint zárat, kosarat, reklámhordozót vagy reklám matricát telepíteni. Kivétel a világítási elem, amelyről a 10.-ik bekezdésben található több részlet.

 10. A Zöld kerékpár éjszakai használatánál, vagy a láthatóság csökkenése esetén a felhasználónak kell bebiztosítani a kerékpár alapos megvilágítását. A világítás elemei nem képezik a kerékpár felszerelés részét, és a bérlőnek saját lámpáit kell használni.

 11. A Zöld kerékpár elsősorban városi használatra szánt kerékpár. Ha a bérlő két telepulés között használja a kerékpárt, köteles kerékpár sisakot viselni.

 12. A bérlő tudomásul veszi, hogy a zöld kerékpár kosarának max. 3 kg és a kerékpárnak max. 120 kg a teherbírása.

 13. A bérlőnek jogában áll gyermekülést telepíteni a zöld kerékpárra, miközben vállalja a felelősséget a helyes szerelésért és használatért.

 14. Nájomcovi je prísne zakázaná jazda na bicykli viac ako jednej osobe. V prípade, že bude takáto jazda na bicykli zahliadnutá prenajímateľom osobne, či z kamerových záznamov, prenajímateľ má právo bez upozornenia nájomcu jeho účet zablokovať.

III.
Kerékpár átvétel és leadás
 1. A bérlő a zárt kerékpárt a kijelölt állványból veheti át. Az állványok elhelyezése a www.zelenybicykel.sk címen található. Az egyéb helyeken parkolt kerékpárokat más felhasználók kölcsönzik, vagy más célokra szolgálnak.

 2. The lessee agrees with the processing of personal data under the current law.

 3. A bérlő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a zöld kerékpár GPS lokátorral lehet ellátva, amelynek célja a lopás megelőzése.

 4. A bérlő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a zöld kerékpár állványokat a bérbeadó kamerarendszere ellenőrzi, állványok és kerékpárok védelmének érdekében. A bérlő egyetért azzal, hogy a felvett videót a bűncselekmény vagy káresemény tisztázására használják.

 5. Az állványban található kerékpárt a berlő csak érvényes kérvény alapján vehet át, amelyet chipkártya használatával, SMS-en vagy webes alkalmazás által a Zöld kerékpár rendszerbe küld el.

 6. A kiegészítő zár nem maradhat az állványon látható érvényes kóddal. A bérlő köteles ezt a zárkódot nullákra változtatni.

 7. A bérlő nem változtathatja meg a záró kódot a bérbeadó utasításai nélkül vagy ellentétben a bérbeadó utasításaival, ellenkezőleg a bérlőnek a kódot SMS, webes vagy mobil Zöld kerékpár alkalmazáson keresztül kapott utasítások szerint kell megváltoztatnia. A bérlőnek azonban jogában áll megváltoztatni a záró kódot a bérbeadó utasításai nélkül, ha a kerékpár használatát felfüggeszti (például vásárlás céljából). A záró kódot titokban kell tartani, és meg kell akadályozni, hogy látható legyen.

 8. A bérlő nem oszthatja meg a Zöld kerékpáros chipkártyáját, vagy adatait, amelyek lehetővé tennék a szolgáltatás igénybe vételét vagy a kerékpár átvételét egy másik személynek.

 9. A bérlő köteles visszavinni a kerékpárt egy kijelölt Zöld kerékpár állványba miután befejzte használatát. Zöld kerékpár állványok elhelyezése a bérbeadó honlapján található.

 10. A bérlő egyszerre csak egy Zöld kerékpárt vehet igénybe és a kikölcsönzés után legkésőbb 12 órával köteles a kerékpárt visszavinni.

 11. A kerékpár maximális bérleti idejét a bérlő által választott aktuális program határozza meg. Ezen időtartam túllépése esetén a bérbeadó jogosult felszámolni a bérleti díjat a bérbeadó honlapján közzétett aktuális árlista szerint.

IV.
Szerződéses szankciók
 1. A bérlő köteles a bérbeadónak szerződés megsértése esetén 500 eurós bírságot fizetni. Konkrétan ha:

  1. továbbítja a kerékpárt egy másik személy számára,

  2. odaadja a belépőkártyáját vagy hozzáférési adatait egy másik személynek, amelyek lehetővé teszik számára, hogy igénybe vegye a bérbeadó előfizetett szolgáltatásait és a kerékpár átvetelét,

  3. a kerékpárt szándékosan károsítja vagy eltávolítja,

  4. a bérlő megváltoztatja a kerékpár műszaki állapotát, eltávolítja vagy kiegészíti a kerékpár bármely műszaki részét, valamint zárat, kosarat, hirdetéshordozót vagy hirdetési matricát telepít a kerékpárra; ez nem vonatkozik a bérlő saját világítási elemeire,

  5. a bérlő megváltoztatja a záró kódot a bérbeadó utasításai nélkül vagy ellentétben a bérbeadó utasításaival; vagy ellenkezőleg, ha a bérlő nemváltoztatja meg a záró kódot a berbeadótol kapott utasítások szerint; ez nem vonatkozik arra esetre, ha a bérlő felfüggeszti a kerékpár használát (például vásárlás céljából),

  6. a bérlő nem hozza vissza és nemzárja be a kerékpárt egy Zöld kerékpár álványba, az utasítások szerint.

 2. Abban az esetben, ha a bérlő az 1. pontban /(a), (b), (d), (e) és (f) betű/ meghatározott módon ismételten megszegi kötelezettségeit, a bérbeadó értesíti a bérlőt a kötelezettségszegésről SMS-ben, valamint azt a tényt is tudatja, hogy a bérbeadó átalányösszegű kártalanítás nélkül eltörölheti számláját és elléphet e szerződéstől. Ha a bérlő az ilyen értesítést követően továbbra is megszegi kötelezettségeit, a bérbeadó jogosult a bérlő számláját a fennmaradó összeg vagy átalány visszafizetése nélkül letiltani, és ellépni e szerződéstől.

 3. Ha a bérlő szándékosan károkat okoz vagy ellopja a kerékpárt, a bérbeadó előzetes értesítés nélkül jogosult letiltani a bérlő fiókát, a fennmaradó összeg vagy átalány visszafizetése nélkül és jogosult ellépni a szerződéstől.

V.
Felelősség a hibákért
 1. A bérbeadó felelős a szolgáltatás hibáiért a Polgári Törvénykönyv szerint.

 2. A bérlő panaszt nyújthat be a szolgáltatás működésével kapcsolatban, telefonon: +421 944 251 215 vagy e-mailben: info@zelenybicykel.sk.

 3. A bérbeadó köteles a panasz rendezésének módját azonnal megszabni, vagy összetett esetekben legkésőbb a kérelem benyújtását követő 3 napon belül meghatározni. Panaszok rendezése a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül történik meg. A panasz rendezésére szolgáló 30 napos határidő eredménytelen lejártát követően a bérlőnek joga van elállni a szerződéstől.

 4. A bérlőnek joga van a bérbeadóhoz fordulni, ha nem elégedett azzal, hogyan rendezte a benyújtott panaszát, vagy ha úgy véli, hogy a bérbeadó megsértette jogait. A bérlőnek joga van javaslatot tenni alternatív vitarendezés elindítására, ha a bérbeadó a feladás időpontjától számított 30 napon belül elutasítóan válaszolt, vagy nem válaszolt a kérelemre. Az alternatív vitarendezés szervek listája megtalálható a Szlovák Gazdasági Minisztérium honlapján: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 5. A bérbeadó feltünteti a www.zelenybicykel.sk weboldalán azt az európai linket is, amely a fogyasztói vitarendezési on-line platformra irányítja a felhasználókat: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Felügyeleti hatóság: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel.: +421 32 6400 109.

VI.
Szerződés felmondása
 1. A szerződés határozatlan időre szól.

 2. A szerződést megállapodással, bármely szerződő fél írásbeli felmondásával vagy írásos visszavonással lehet megszüntetni.

 3. A felmondási idő egy hónap, és a következő hónap első napján kezdődik telni, mint amelyben az értesítést a másik félnek kézbesítették. A felmondás bármilyen okból vagy ok nélkül történhet.

 4. A bérlő azokból az okokból mondhatja fel a szerződést, amelyek a szerződés VI.-ik fejezetének 2. és 3. pontjában vannak feltüntetve. A szerződést a bérlő által lévő lemondás átadása törli.

 5. A bérlő a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja a szerződést. Ezt a visszavonást a bérlő egyértelmű nyilatkozatban teheti meg, például levél formájában, amelyet a bérbeadónak címez (e szerződés I. fejezetében találandó), vagy e-mailben a következő e-mail címen: info@zelenybicykel.sk. Ha a bérlő az e-mailben történő lemondás lehetőségét használja ki, a bérbeadó e-mailben küld visszaigazolást a lemondásáról. Erre a célra a bérlő felhasználhatja a visszavonásról szóló sablont, amely a www.zelenybicykel.sk címen található.

 6. Felmondás esetén a bérbeadó visszaadja a szerződésben megszabott és a bérlő által kifizetett bérletet. A bérlőnek visszafizetendő összeg indokolatlan késedelem nélkül visszatérítésre kerül, legkésőbb 14 nappal azt követően, amikor a bérlő megkapta a bérleti szerződéstől való elállási értesítést. A fizetés ugyanúgy történik, ahogyan a bérlő fizetett, ha a bérlő kifejezetten nem kérvényezett egy másik fizetési módot, és további díjak felszámítása nélkül zajlik. Ha a bérlő az elállási időszak alatt kérvényezett szolgáltatásnyújtást, köteles a bérbeadónak a ténylegesen nyújtott szolgáltatásokért kifizetni az illetékes árat attól a naptól kezdve, amikor a bérlő tudtára adta a bérbeadónak, hogy visszavonja e szerződést.

 7. Ha a szerződés bármely oldala felmodja azt vagy a bérbeadó eláll a szerződéstől, a másik szerződő fél címére küldendő a felmondás. A felmondás vagy a visszavonás akkor is érvényesnek tekintendő, ha nem kézbesített küldeményként kerül vissza a feladóhoz.

 8. Ez a megállapodás akkor is megszűnik, ha a bérbeadó megszünteti a Zöld kerékpár szolgáltatás működését. Ezt a bérbeadó a honlapján vagy SMS-ben tudatja.

VII.
Végleges rendelkezések
 1. A szerződés megkötése a felek szabad és valós akarataként történt, nem fenyegette veszély az egyik felet sem, és más rendkívül kedvezőtlen körülmény sem.

 2. A bérlő kijelenti, hogy alkalmas a megállapodás megkötésére.

 3. Ez a szerződés elektronikus formában készült.

 4. A bérlő részletesen elolvasta a szerződést, megértette tartalmát, és fenntartás nélkül egyetért vele. Ennek következtében SMS-ben autorizálta a szerződést.

 5. Ez a megállapodás az autorizáció időpontjában lép érvénybe és hatályba.

Kerékpár megosztásról gondolkodsz városodban? Add meg az adataid és mi meglátogatunk.